องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Get Adobe Flash player
Untitled Document

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณี

นายสมาน  แตบาตู
นายก อบต.เชิงคีรี
ช่องทางการติดต่อ 092-2808357
นายอารซู  เจ๊ะและ
รองนายก อบต.
ช่องทางการติดต่อ 062-5981617

นาย
รองนายก อบต
นาย
เลขาฯนายก อบต

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7356 1007 Email:Chengkiri123@gmail.com